Visie

Een organisatie is tot meer in staat als zij de werking van de organisatie doorziet, het geheel aan processen overziet en de interventies daarop afstemt.

 

Wij zien dat veel organisaties onvoldoende inzicht en overzicht hebben in de samenhang tussen processen en de context waarin processen worden uitgevoerd. Op deze wijze benut de organisatie niet haar volledig potentieel dat aanwezig is.

 

 

Missie

Eruit halen wat er in zit. Dat geldt voor de mensen, de processen en de organisatie. Samenwerken (samen werken) is leuk.

 

Het is onze missie om management en medewerkers inzicht en overzicht te verschaffen in de samenhang van de processen vanuit een bedrijfskundig perspectief. Het is onze vaste overtuiging dat men leert en kennis opdoet door het daadwerkelijk te doen.

Daarom betrekken wij management en medewerkers actief bij de aanpak en uitvoering.

Het gaat om de vertaling van de doelstellingen naar de inrichting en de werking van de organisatie al dan niet ondersteund door ICT.

Business & Information Management

“the art of implementing”

Tekstvak: BAAK

Home