"Ervaringsketen"

Onze aanpak kenmerkt zich door in elke fase gebruik te maken van verschillende werkvormen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van simulaties. Uitgangspunt hierbij is dat kennis en ervaring nauw met elkaar verbonden zijn.

Wij willen met deze aanpak als het ware een "ervaringsketen" creren. Het verhoogt de betrokkenheid van management en medewerkers.

 

Fasering

U en wij zijn gebaat bij heldere afspraken over de aanpak. Iedere fase biedt een concreet eindresultaat.

De organisatie kan zelf kiezen hoe de volgende stap eruit ziet. Hierbij past een fasering die dat mogelijk maakt:

Business & Information Management

the art of implementing

1. De Kick Off

Het leggen van de basis voor een succesvol traject start met het leggen van de verbinding met de organisatie. Dat doen wij op een creatieve wijze waarbij wij gebruik maken van werkvormen. Voor het op gang brengen van procesdenken maken wij bijvoorbeeld gebruik van de simulatie De Sapfabriek.

2. De Analyse

Het maken van een "Business DNA" van de bedrijfsprocessen. Relaties met andere aspecten, zoals bijvoorbeeld informatiesystemen, organisatiestructuur en knelpunten zijn in n oogopslag zichtbaar.

3. De Oplossing

Het genereren van oplossingen waarbij actieve betrokkenheid van medewerkers en management voorop staat. De "80/20" regel is hierbij uitgangspunt.

4. De Beoordeling

Het opstellen en vaststellen van een verbeterplan en hoe deze te realiseren is.

5. De Verandering

De uitvoering van de voorgestelde veranderingen cq verbeteringen.

6. De Borging

Er voor zorgen dat de in gang gezette verandering en het resultaat ook blijvend is. Waarbij de verbetercyclus in uw organisatie een plek heeft gekregen.

 

 

Tekstvak: BAAK