Wie zijn wij

Wij doen ons werk vanuit de overtuiging dat mensen én processen aan de basis staan van het succesvol implementeren van veranderingen. Zij zijn de kritische succesfactoren die de werking van een organisatie bepalen.

 

Daarom verdienen mensen én bedrijfsprocessen aandacht bij het implementeren van veranderingen of het nu om ICT of organisatiewijzigingen gaat. De mogelijkheden van de ICT van vandaag, moeten daarbij aansluiten om een organisatie maximaal te kunnen laten presteren (Operational Excellence).

 

BAAK Business & Information Management heeft ervaring in project- en procesmanagement en is werkzaam in verschillende branches en in grootte variërende organisaties. Het domein is waar ICT én Organisatie elkaar ontmoeten.

De rode draad is dat BAAK Business & Information Management mensen en processen met elkaar verbindt. Immers mensen maken deel uit van een proces en processen hebben invloed op mensen en daarmee op de werking van de organisatie. ICT ondersteunt de mensen en de processen voor het functioneren van de organisatie.

 

Betrokkenheid

Een organisatie draait om mensen en processen. Het is belangrijk dat iedereen die deel uitmaakt van een organisatie, zich daarvan bewust is.

BAAK Business & Information Management ‘neemt uw mensen mee’ in het denken in processen. De organisatie krijgt inzicht in, overzicht over en grip op de processen. De technologie is in deze niet leidend, maar ondersteunend.

 

Het is onze inzet en streven om de organisatie in de uitvoering van de processen, binnen de grenzen van het mogelijke, maximaal te laten functioneren (Lean en Operational Excellence).

BAAK Business & Information Management doet het anders. Wij gebruiken in onze aanpak werkvormen en simulaties. Een voorbeeld hiervan is de simulatie van een sapbedrijf, genaamd ‘De Sapfabriek’, voor het bewust worden en ervaren van procesdenken.

 

Projecten

ICT projecten bestaan niet. De achterliggende gedachte van deze stelling is dat ICT de organisatie (mensen en processen) ondersteunt en niet andersom. Met dat voor ogen kijkt BAAK Business & Information Management naar de informatievoorziening, vanuit een breed, integraal en bedrijfskundig perspectief.

 

Business & Information Management

“the art of implementing”

Tekstvak: BAAK

Het implementeren van een effectieve en efficiënte organisatie (mensen en processen) en informatievoorziening is een kunst.
Wij staan voor het leveren van een concreet resultaat.